Volvo Originaldelar

Livslång personlig garanti

Det spelar ingen roll hur många mil du har kört din Volvo. Så länge du äger bilen erbjuder vi livslång personlig garanti på Volvo Originaldelar som du har köpt och monterat hos en auktoriserad Volvoverkstad.
Vad ersätter garantin?
Vi ersätter alla Volvo Originaldelar med material- eller tillverkningsfel som har monterats hos en auktoriserad Volvoverkstad. Det betyder att din Personliga Servicetekniker reparerar eller byter ut delar med material- eller tillverkningsfel helt kostnadsfritt. I garantin ingår även arbetet för att byta ut den berörda delen.

Vad omfattas inte av garantin?
Garantin omfattar inte tillbehör, slitagedelar eller förbrukningsmaterial. Det finns ingen täckning för delar som behöver bytas ut på grund av yttre påverkan. Kontakta din Volvoverkstad för mer information.

Vanliga frågor och svar

Vad händer om bilen säljs inom familjen?
När bilen får en ny registrerad ägare upphör garantin att gälla, även om ägarbytet sker inom familjen.

Varför inte livstids garanti på delar från fabriken?
Delar på nya bilar från fabrik följer nybilsgarantin.

Varför inte livstids garanti på reservdelar köpta tidigare?
Volvo Originaldelar med livslång personlig garanti gäller endast för Originaldelar köpta och monterade från det datum konceptet introducerades.

Jag har inget kvitto. Kan jag ändå kräva livslång personlig garanti?
Nej. Utan kvitto (eller annat köpebevis) kan garantin inte krävas. Kontakta din auktoriserade Volvoverkstad för att ta reda på om det är möjligt att få ut en kopia av ett gammalt kvitto.

Min del slutar fungera i ett annat land än där den var inköpt. Vad händer?
Om din reservdel köptes och monterades med livslång personlig garanti kommer du att få hjälp på en auktoriserad Volvoverkstad.

Finns det ett tak för hur många gånger en del kan bytas ut inom garantin?
Nej.

Får jag livslång personlig garanti om jag köper en reservdel och installerar den själv?
Nej, garantin gäller endast om reservdelen är köpt och monterad hos en auktoriserad Volvoverkstad.

Gäller garantin en Volvo Originaldel som har köpts och/eller installerats på en verkstad som inte är auktoriserad av Volvo?
Nej, garantin gäller endast om reservdelen är köpt och monterad hos en auktoriserad Volvoverkstad.

Gäller livslång personlig garanti även för renoverade reservdelar?
Ja, garantin gäller även för renoverade reservdelar.